نماز میت بر پیکر 29 نفر از قربانیان حادثه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام


درحال بارگذاری ....