نصب پوسترهای انتخاباتی در تمام اماکن دولتی و خصوصی ممنوع شد


درحال بارگذاری ....