منطقه (الدور) در جنوب (تکریت) به طور کامل پاکسازی شد


درحال بارگذاری ....