مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند


درحال بارگذاری ....