سقوط یک دستگاه بالإبر در مسجدالحرام


درحال بارگذاری ....