سقوط یک دستگاه بالإبر در بخش شرقی مسجدالحرام


درحال بارگذاری ....