بالگرد ، کرزی ، افغانستان ، فردوگاه ، کابل ، نظامی ، موشک


درحال بارگذاری ....