بالگرد \"حامد کرزی\" هدف اصابت موشک قرار گرفت


درحال بارگذاری ....