آمريکا يک شرکت هواپيمايی روسيه را با ادعای ارسال بوئينگ به ايران تحريم کرد


درحال بارگذاری ....